Balice

Dom jednorodzinny w Balicach

Inwestor:

prywatny

Rodzaj:

zabudowa mieszkaniowa

Powierzchnia netto:

285m2

Faza:

koncepcja architektoniczna, projekt budowlany

Data:

2017-2018