Balice

Dom jednorodzinny w Balicach

Inwestor:

prywatny

Rodzaj:

zabudowa mieszkaniowa

Powierzchnia netto:

285m2

Faza:

koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, zrealizowany

Data:

2017-2018

Fotografie:

Bartosz Kutniowski