Biskupice

Dom jednorodzinny w Biskupicach

Inwestor:

prywatny

Współpraca autorska:

Marta Spodar

Jarosław Kutniowski

Bartosz Kutniowski

Rodzaj:

zabudowa mieszkaniowa

Powierzchnia netto:

120m2

Faza:

koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, zrealizowany

Data:

2015