Izdebnik

Dom jednorodzinny w Izdebniku, woj. małopolskie

Inwestor:

prywatny

Rodzaj:

zabudowa mieszkaniowa

Powierzchnia netto:

150m2

Faza:

koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, zrealizowany

Data:

2013