Klaster innowacji

Koncepcja konkursowa klastra innowacji społeczno-gospodarczych Zabłocie 20.22 w Krakowie. Projekt obejmował adaptację dwóch budynków przemysłowych oraz kreację nowej przestrzeni publicznej, tworzącej zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym, neutralne, przestrzenne ramy do podejmowania przez użytkowników klastra rozmaitych kreatywnych aktywności. Modularny układ posadzki klastra jest kontynuowany w formie trójwymiarowej, instalacji cięgnowej, podwieszonej do stalowych czerwonych słupów oraz do elewacji istniejących budynków. Podwieszenie opraw oświetleniowych pozwala uwolnić teren od stałych elementów zagospodarowania, zwiększając elastyczność i potencjał zmienności zagospodarowania terenu.

Organizator:

Gmina Miejska Kraków i SARP Kraków

Rodzaj:

użyteczność publiczna, zabudowa poprzemysłowa, przestrzeń publiczna

Powierzchnia terenu:

1,1 ha

Powierzchnia netto:

8250 m2

Faza:

koncepcja architektoniczna konkursowa, wyróżnienie w konkursie

Data:

2017