Lodz (dom niskoenergetyczny)

Niskoenergetyczny dom jednorodzinny w Łodzi przy ul. Śródziemnomorskiej, EP=61 kWh/m2 x rok

Inwestor:

prywatny

Rodzaj:

zabudowa mieszkaniowa

Powierzchnia netto:

210m2

Faza:

koncepcja architektoniczna, projekt budowlany

Data:

2014