Nowe Zerniki

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z przedszkolem i domem opieki dla osób starszych na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu

Inwestor:

TBS Wrocław Sp. z o.o.

Rodzaj:

zabudowa mieszkaniowa, użyteczność publiczna

Powierzchnia netto:

9000m2

Faza:

koncepcja architektoniczna konkursowa

Data:

2013