Nagrody

2017 Wyróżnienie w konkursie gminy Miejskiej Kraków i SARP Kraków na opracowanie koncepcji klastra innowacji społeczno-gospodarczych Zabłocie 20.22 w Krakowie

2015 Wyróżnienie równorzędne w konkursie SARP Opole na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszarów poprzemysłowych przestrzeni „Śródmieście VIa” w Opolu

2014 I nagroda w konkursie Gminy Miasta Jaworzna na przekształcenie placu dworcowego Jaworzno-Szczakowa w Miejskie Centrum Integracji Transportu

2013 I nagroda w konkursie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rewaloryzację i adaptację na cele biurowe willi z lat 30. XX w. w Gliwicach

2012 Wyróżnienie w konkursie SARP i Instytutu Książki na gminną bibliotekę publiczną

2005 Nominacja w międzynarodowym konkursie RIAI na Bibliotekę XXI wieku w Cork w Irlandii

2003 II nagroda w pierwszej edycji międzynarodowego konkursu Schindler Award na zagospodarowanie kwartału
i placu miejskiego w Brukseli