Gliwice

Rewaloryzacja i adaptacja na cele biurowo-usługowe budynku willowego z początku XX w. położonego w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 wraz z zagospodarowaniem terenu. Interwencja zakłada rekompozycję, tj. przeorientowanie głównego wejścia do budynku i powiązanie willi z ogrodem poprzez stworzenie patio wejściowego o randze adekwatnej do nowego przeznaczenia budynku. Przewidziano również gruntowną przebudowę układu wewnętrznego budynku, w tym stworzenie nowej, reprezentacyjnej klatki schodowej z windą

Inwestor:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Współpraca:

arch. Stanisław Nesterski

Rodzaj:

użyteczność publiczna

Powierzchnia netto po przebudowie:

900m2

Faza:

koncepcja architektoniczna konkursowa, I nagroda w konkursie realizacyjnym, projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzory autorskie, zrealizowany

Data:

2013-2017

Fotografie:

Bartosz Kutniowski