Krzemionki

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Czyżówka na krakowskich Krzemionkach

Inwestor:

prywatny

Rodzaj:

zabudowa mieszkaniowa

Powierzchnia netto:

397m2

Data:

2012

Faza:

koncepcja architektoniczna, projekt budowlany; zrealizowany

Fotografie:

Bartosz Kutniowski