Jaworzno

Celem było takie zagospodarowanie placu dworcowego w Szczakowej, które pomoże w identyfikacji i orientacji w przestrzeni miasta oraz stworzy najbardziej dogodne warunki do korzystania z komunikacji publicznej i poruszania się pieszo.

Inwestor:

Gmina Miasta Jaworzna

Rodzaj:

urbanistyka, przestrzeń publiczna

Powierzchnia terenu:

28000m2

Powierzchnia zabudowy:

263m2

Faza:

koncepcja architektoniczna konkursowa, I nagroda w konkursie

Data:

2014

Koncepcja przekształcenia placu dworcowego Jaworzno-Szczakowa w Miejskie centrum Integracji Transportu