Lancut

Koncepcja rewitalizacji ulicy Zamkowej w Łańcucie

Celem projektu jest przekształcenie przestrzeni ulicy Zamkowej, zdominowanej obecnie przez ruch kołowy, w atrakcyjną przestrzeń publiczną o dominującej funkcji pieszej oraz funkcjach rekreacyjnych i handlowo-usługowych, służącą zarówno mieszkańcom miasta, jak i turystom.

Projektant:

Konsorcjum firm 9780 Architekci i Mariusz Wanat WAMBUD

Inwestor:

Miasto Łańcut

Rodzaj:

przestrzeń publiczna

Powierzchnia terenu:

3560m2

Faza:

koncepcja architektoniczna

Data:

2014