Slupsk

Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urb.-arch. zagospodarowania placu Zwycięstwa w Słupsku

Organizator:

Miasto Słupsk

Rodzaj:

przestrzeń publiczna

Faza:

koncepcja architektoniczna konkursowa

Data:

2015